GDPR / Dataskyddsförordningen

Vi på Typografiska värnar om din integritet. När du lämnar ifrån dig personuppgifter till oss kan de komma att användas av Typografiska för egen kommunikation och marknadsföring, t ex genom inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Vi använder oss främst av tryckta utskick och digitala utskick via e-post. De personuppgifter vi samlar in säljs aldrig vidare till tredje part. I de fall Typografiska tilldelar tredje part åtkomst till insamlade uppgifter görs detta endast på uppdrag av Typografiska i kommunikationssyfte, marknadsföring om Typografiska eller för att kunna leverera beställda varor eller tjänster. I de fall Typografiska agerar personuppgiftsombud används bara uppgifterna till det som överenskommits mellan parterna.

Enligt dataskyddsförordningen har du som person rätt till följande:

  • Få tillgång till dina personuppgifter

  • Få felaktiga personuppgifter rättade

  • Få dina personuppgifter raderade

  • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

  • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

  • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Enligt gällande lagar och regler har du rätt att utan kostnad efterfråga ett s.k. registerutdrag innehållandes de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Du har även rätt att begära korrigering, blockering eller borttagning av dina personuppgifter. Vid begäran av borttagning av personuppgifter sker detta inom 3 månader. All persondata som hamnar under bokföringslagen lagras i minst 7 år.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). 
För mer information om dataskyddsförordningen, se datainspektionens hemsida: http:/www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen