DITT TRYCKERI VID TRYCK AV TIDNINGAR

När företaget har behov av trycksaker med många sidor - som tidningar och årsredovisningar - blir det lite mer avancerat än att bara trycka upp brevpapper eller ett reklamblad. Men letar du efter tryckeri till årsredovisning eller tryckeri till tidningar, då kan du sluta leta här. Vi kan erbjuda de flesta former av tryck som ditt företag kan ha behov av. Storlek, upplaga, klammer- eller limbindning är inget problem.

TRYCKA ÅRSREDOVISNING SNABBT OCH ENKELT

Att trycka upp en årsredovisning kan ofta innebära problem. Det stora aktiebolaget vill gärna ha en årsredovisning som tydligt och attraktivt berättar för aktieägarna vad företaget uträttat under året. Den lilla föreningen vill ha något som billigt men tydligt informerar medlemmarna om årets verksamhet innan styrelsen kan få ansvarsfrihet och kanske väljas om. Behoven bakom att trycka årsredovisning är väldigt olika och kräver ofta god kunskap i hur man utformar det på ett bra sätt. Gemensamt för alla som är i behov av att trycka årsredovisning är dock att det ofta är kort om tid. Det tar tid att sammanställa all information och när det arbetet är klart är det sällan lång tid kvar till årsmötet.
Hos oss hittar du både kompetensen att trycka årsredovisningen på ett sätt som passar dina behov och förmågan att trycka den så den blir klar i tid.

ATT TRYCKA TIDNING MED PROFESSIONELLT RESULTAT

Att trycka en tidning är inte helt olikt att trycka årsredovisning. Det är ett större projekt än de små foldrarna och kräver genomtänkt utformning och priseffektiva lösningar. När det gäller att trycka t ex en kundtidning eller en föreningstidning så är behoven än mer skiftande och vikten av ett flexibelt och kunnigt tryckeri än större.
Är ni erfarna och vet exakt vad ni vill ha, då kan vi leverera det. Är ni oerfarna och osäkra på hur ni ska gå till väga - då hjälper vi er.